Het begint met beheer

Aan het beheer van openbare ruimten worden steeds hogere eisen gesteld. Het moet goed gebeuren, op een verantwoorde veilige manier en tegen minimale kosten.

Ook de eisen van de machines waarmee gewerkt wordt, zijn aangescherpt. Betrouwbaarheid, een lange levensduur en lage onderhoudskosten zijn vanzelfsprekend geworden.

Door de samenvoeging van bedrijven en het bundelen van specialismes ontwerpt en bouwt Votex machines die op de toekomst zijn voorbereid. Herkenbaar aan de oranje kleur en aan het Votex logo. Machines die op een duurzame wijze geproduceerd worden voor professionals die bewust kiezen voor het maximale eindresultaat en tegelijkertijd voor het meest aantrekkelijke kostenplaatje per vierkante meter. Effectief beheersen begint bij doordacht beheer. En beheer begint bij Votex. Votex heeft voor u een uitgebreide productrange van klepelmaaiers, maaiers, blowers en zuigwagens.

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.